Hartenkracht ontwikkelprogramma

Soul Body Fusion ®

Soul Body Fusion is een verassend simpele en krachtige methode, waarbij je de frequentie van je ziel (geest, hogere zelf, goddelijkheid, of hoe je het wilt noemen) uitnodigt om in één lijn te komen en te harmoniseren met de frequentie van je lichaam. Je zou kunnen zeggen dat je ziel helemaal integreert in je lichaam waardoor je leeft vanuit je zielenkracht, je volle potentie.

Een Soul Body Fusion sessie is vaak een bijzondere ervaring die elke cel in je lichaam doet bruisen. Hoewel iedereen het anders ervaart, is het een waardevolle ervaring om nooit meer te vergeten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Soul Body Fusion ® is een eenvoudig proces, ontwikkeld door Jonette Crowley, en kan fysiek, online of op afstand worden gefaciliteerd. Het werkt met de kracht van intentie. De intentie om jouw ziel- en lichaamsfrequentie op één lijn te brengen en te harmoniseren.

De kunst van een Soul Body Fusion ®  is om niets te doen en te vertrouwen op de wijsheid en het potentieel van je ziel. Ik help je in het proces om aanwezig te blijven en te aarden, zodat de energie helemaal door je lichaam kan stromen.

Een Soul Body Fusion ® is vaak onderdeel van een Coach & Healing sessie. Het werkt het krachtigst als het proces 3 keer wordt herhaald. De tweede keer na een week en de laatste keer twee weken later.

De ervaring kan heel intens zijn. Er komt energie in beweging. De trilling in je lichaam en cellen neemt toe. Dit leidt bij de één tot heftige reacties en anderen merken er weinig van. Elk systeem is weer anders maar het uitnodigen van je ziel in je lichaam heeft altijd impact.

Soul Body Fusion ® iets voor jou?

‘De diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst is juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons, is wat de meesten vrezen. We vragen onszelf af: ‘Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, begaafd of geweldig te achten?’

Maar waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God! Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren. Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.’ – Nelson Mandela

Praktische info

De sessies duren maximaal 1,5 uur. Naar aanleiding van de online intake en jouw voorkeur, beslissen we of de afspraak telefonisch, online of fysiek plaatsvindt.

De investering voor een losse telefonische of online sessie is €125. Voor afspraken bij mij in de praktijk reken ik €150.

De ervaring leert dat 3 tot 5 sessies al een grote verandering teweeg brengt.

  • 3 sessies = €300 (telefonisch/online) of €375 (fysiek)
  • 5 sessies = €475  (telefonisch/online) of €600 (fysiek)

Geïnteresseerd? Vul het intakeformulier in en plan direct een afspraak in. Wil je eerst nog iets meer weten? Vul dat het contactformulier in, bel naar 06-28367914 of mail naar info@susanamoraal.nl

Neem direct contact op!